kompleksowa obsługa firm

 • usługi zadań służby BHP,
 • pogotowie bhp,
 • jednorazowe zlecenia,
 • audyty i kontrole zakładów pracy, analiza roczna stanu bhp. monitoring stanowisk pracy,
 • ergonomia stanowisk pracy,
 • szkolenia BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
 • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie raportów do GUS,
 • opracowanie polityki BHP,
 • organizowanie dni bezpieczeństwa,
 • organizowanie konkursów bhp.

Oferujemy usługi doradcze, szkoleniowe i kontrolne. Wykonujemy audyty, analizy, szkolenia BHP, szkolenia z Pierwszej Pomocy, szkolenia Ppoż., sporządzamy instrukcje BHP tj. bezpiecznego wykonywania robót, stanowiskowe oraz plan BiOZ. Sporządzamy wszelkie dokumentacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. ocena ryzyka zawodowego, protokół powypadkowy, karta wypadku, przydział odzieży i środków ochrony indywidualnej, przygotowujemy skierowania na badania lekarskie, prowadzimy rejestry ważności badań, szkoleń i wszelkie inne.

 

BAKAT BHP KATARZYNA BAGIŃSKA; 80-299 Gdańsk, ul. Hermesa 15/2; tel. 666-353-354; e-mail: biuro@bakatbhp.pl