dokumentacja BHP

 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • opracowywanie procedur BHP,
 • opracowywanie instrukcji Ppoż.,
 • opracowywanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej,
 • prowadzenie rejestru i ewidencji środków ochrony osobistej,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, audyt i pomoc w opracowaniu nowej dokumentacji oceny ryzyka,
 • audyt i analizę istniejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego różnymi metodami według potrzeb klienta
 • opracowywanie analizy dostosowania maszyn do wymogów minimalnych,
 • prowadzenie rejestru przeglądów i kontroli maszyn i elektronarzędzi,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych (protokoły i karty wypadku), oferujemy całkowitą dokumentację powypadkową dla wypadków: przy pracy, traktowanych na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu ( obejmuje protokół powypadkowy, przesłuchanie świadków, skompletowanie dokumentacji do ZUS).
 

BAKAT BHP KATARZYNA BAGIŃSKA; 80-299 Gdańsk, ul. Hermesa 15/2; tel. 666-353-354; e-mail: biuro@bakatbhp.pl