szkolenia

  1. szkolenia wstępne dla nowo zatrudnianych osób oraz okresowe dla pracodawców i pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej,
  3. szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
  4. wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników, osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, pracowników tymczasowych, stażystów, praktykantów, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,
  5. okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  6. okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
  7. BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  8. okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  9. okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby
 

BAKAT BHP KATARZYNA BAGIŃSKA; 80-299 Gdańsk, ul. Hermesa 15/2; tel. 666-353-354; e-mail: biuro@bakatbhp.pl